Benar konsult

Sök

Utbildning för utbildare

 MOTE          

 

 

Kursen vänder sig till dig som i din verksamhet utbildar, föreläser eller informerar andra.

 

Mål

Kursen ger deltagarna en ökad förmåga och säkerhet i att genomföra professionella utbildningar, såväl i föreläsningsform som kurser med varierande grad av praktiska inslag och handledning.

 

Innehåll

Vi arbetar med det praktiska genomförandet av en utbildning, med praktisk retorik som verktyg. Dessutom behandlas utbildningsplanering, hur du formar bra lärmiljöer, olika teorier och metoder för lärande, hur du sätter mål för en utbildning och hur du värderar och följer upp resultat och effekter av en genomförd utbildning.

 

Utbildningen består av korta teoripass varvat med övningar och personlig återkoppling. Inför varje utbildning vill vi att du skickar in en beskrivning där dina önskemål på kursen, tidigare erfarenheter och de utbildningssituationer du arbetar i lyfts fram.

 

Pedagogik

Vår strävan är att du ska få största möjliga utbyte och inspiration till dina framtida egna utbildningar och kurser. Vi arbetar med korta teoripass och tillämpningar, analyser och diskussioner.


          Benar konsult

          Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 08-822120, 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade