Benar konsult

Sök

Utbildning för samtalsledare

- för dig som ska leda samtal i mindre samtalsgrupper

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete leder samtal i mindre samtalsgrupper. Du känner ett behov att ha en struktur och kunna professionellt planera, leda, utveckla och följa upp samtalen.

 

Pedagogik

Vi varvar teori och reflektioner med praktiska övningar. Du får öva på riktiga situationer och får feedback och konkreta tips att själv arbeta vidare med.

 

Nytta

Du får med dig konkreta modeller för hur du leder samtal i samtalsgrupper och hur du med olika medel styr samtalen. Du lär dig hur du skapar möjlighet för alla i gruppen att reflektera och att alla får utrymme. Du förbättrar din förmåga att leda samtalen framåt med resultat.

 

Ur kursinnehållet

  • Kommunikation i grupper
  • Mötet och mötestruktur
  • Konsten att ge och ta feedback
  • Svåra situationer
  • Aktivera gruppen
  • Styra samtal
  • Frågetekniker
  • In och utlärningsstilar
  • Grupputvecklingssamtal

 

Benar konsult

Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 08-822120, 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade