Benar konsult

Sök

Samtalsteknik och utvecklingssamtal

 

Bakgrund

 

Att samtala skiljer sig från att tala genom att i samtalet är två parter aktiva. I ett samtal krävs det ett aktivt lyssnade av båda parter. Rätt genomförda samtal är uppskattade och ger konkreta resultat som kan avläsas i ökad produktion och högre tillfredställelse i arbetslivet. Att samtala är en konst!

 

I ett utvecklingssamtal finns det tre likvärdiga intressesenter: organisationen, chefen och medarbetaren. Alla måste se vinster och möjligheter med utfallet och alla måste ta sitt ansvar för att samtalet ska fungera. Med en medveten samtalsteknik så ger samtalet mervärde för alla parter.

 

 

Målgrupp

 

Utbildningen är till för dig som är chef/arbetsledare och ska hålla medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal med dina medarbetare.

 

Ur kursprogrammet

 

  • Mötet /samtalet
  • Konsten att lyssna
  • Konsten att fråga
  • Feedback
  • Kroppsspråk och karismakoden
  • Utvecklingssamtalet
  • Utvecklingssamtalet
  • Grupputvecklingssamtal (GUS)

 

 


Benar konsult

Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 08-822120, 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade