Benar konsult

Sök

Retorikutbildningar

img_8516.jpg

Våra utbildningar finns både som kortare föreläsningar, öppna utbildningar 1-3 dagar och som företagsinterna utbildningar. Utbildningarna kan fås i olika versioner beroende på önskemål och inriktning. Läs mera om varje utbildning!


          Benar konsult

         Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 08-822120, 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade