Benar konsult

Sök

Retorik - konsten att argumentera

 

Kursen ”Retorik – konsten att argumentera” vänder sig till dig som gått kursen ”Retorik i praktiken” och vill utveckla din förmåga och säkerhet i att övertyga i tal, att finna de rätta argumenten och öka kraften i budskapet för att nå fram till dina åhörare. Du vill öka din förmåga att övertyga, improvisera, argumentera och tala för din sak. Du behöver göra professionella presentationer i såvbäl stora som små sammanhang.

 

Mål

Utbildningen ger dig konkreta kunskaper hur du argumenterar, analyserar eller försvarar en handling och hur du bäst finner det som övertygar i olika talarsituationer.

 

Pedagogik

Vi arbetar med korta teoripass varvade med praktiska övningar och utnyttjar olika metoder och inlärningsformer på ett genomtänkt sätt. Du får många tillfällen att träna olika talarsituationer och få återkoppling från andra kursdeltagare och kursledare.

 

Resultat

Efter kursen har du ökat din förmåga att analysera retoriska situationer. Du har lärt dig använda ett antal språkliga verktyg som ökar kraften i budskapet. Du känner dig säkrare och effektivare i olika talsituationer genom att ha fått kunskap om improvisationens struktur och logik.

 

Du äger en fördjupad kunskap om hur du använder retoriken i dina framföranden. Du kommer även att ha en förbättrad förmåga för att bedöma andras tal och talare. Det ger mervärde att ha lärt sig något som gör att du uppfattar mer än den vanlige iakttagaren. Du har helt enkelt blivit en mycket bättre talare!

 

Ur kursinnehållet

  • Övertyga eller övertala
  • Berättelsens kraft
  • Öka kraften i språket
  • Vikta argument
  • Bevisföring
  • Improvisationens struktur

         Benar konsult

         Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade