Benar konsult

Sök

Retorik i praktiken

      - om att tala, framträda och övertyga

Retorik i praktiken vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga och säkerhet i att övertyga i tal, att finna de rätta argumenten och öka kraften i budskapet för att nå fram till dina åhörare.

 

Mål

Utbildningen ger dig retoriska kunskaper och strategier för att lyckas och stärker din förmåga att övertyga i olika talsituationer. Du får konkret kunskap och tips på hur du planerar och genomför olika talarsituationer, i större som mindre sammanhang.

 

Pedagogik

Syftet är att du ska få största möjliga utbyte och inspiration till dina framtida egna tal och framföranden. Vi arbetar med korta teoripass och utnyttjar olika metoder och inlärningsformer på ett genomtänkt sätt. Du får många tillfällen att träna i olika talarsituationer och få återkoppling från andra kursdeltagare och kursledare. Vi arbetar i ett positivt klimat och utvärderar löpande våra framsteg.

 

Kursen anpassas enligt uppdragsgivarens önskemål och till deltagarnas förutsättningar och arbetsområde. Utbildningen består av korta teoripass med rikliga tillfällen till praktiska övningar och personlig återkoppling.

 

Ur innehållet

  • Övertygandets hörnstenar
  • Talet och kommunikationen
  • Söka argument
  • Övertyga eller övertala
  • Skapa och behålla kontakt
  • Hur du blir övertygande utan att vara påstridig
  • Talar och lyssnarstrategier
  • Gör orden någon skillnad?
  • Vänd nervositet till framgång

 Benar konsult

 Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 08-822120, 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade