Benar konsult

Sök

Retorik i arbetslivet

img_8252_fixad-2.jpg 

         

 

 

Bakgrund

 

I arbetslivet prioriteras kommunikation, där en viktig framgångsfaktor är att kunna hålla muntliga framföranden. Den här utbildningen är för dig som då och då håller presentationer eller muntliga framföranden i ditt arbete. Du har viss eller ringa erfarenhet eller av att stå framför publik och du känner att du vill förbättra din förmåga till bra presentationer. Denna förmiddag ger dig retoriska verktyg, och konkreta kunskaper för att förbättra din förmåga till framgångsrika presentationer.

 

Mål

 

Efter genomgången kurs kan du lättare få andra att lyssna när du talar. PÅ möten kan du tala på ett proffsigt och personligt sätt. Du får större genomslag för ditt budskap utan att verka påstridig. Du vet hur man planerar och berättar om stora som små frågor.

 

Kursen är speciellt inriktad på att lära ut de grundläggande färdigheterna och ger dig en bred grund av kunskaper att stå på inför dina kommande presentationer. Du kommer även att äga verktyg för att bedöma tal och talare. Det ger mervärde att ha lärt sig något som gör att du uppfattar mer än den vanlige iakttagaren. Grundtanken är att du ska få största möjliga utbyte och inspiration till dina framtida presentationer.

 

 

Ur innehållet

 
 • Övertyga eller övertala
 • Att planera, förbereda och disponera tal
 • Pedagogiken
 • Argumentera eller tomt prat
 • Tips för att förstärka budskapet – hur gör proffsen?
 • Inledningar och avslutningar
 • Olika talarsituationer – förberedda och oförberedda tal
 
 • Inlägg på mötet
 • Vanliga talarsituationer, t.ex. överlämna ett pris, introducera talare, avtacka medarbetare
 • Gör orden någon skillnad?
 • Bli mer övertygande med hjälp av rösten, talet och kroppen

          Benar konsult

          Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade