Benar konsult

Sök

Retorik för säljare

Bakgrund

 

Alla människor kan sälja men det gäller att veta hur. Att kommunicera genom det talade ordet är det mest spännande - och effektiva - sättet att nå andra människor. Det gäller bara att veta hur du ska göra för att på bästa sätt nå fram med ditt budskap.

Nytta

 

För att bli framgångsrik i dina säljpresentationer så krävs kunskap om retorik. Retoriken ger dig nycklarna till framgångsrik kommunikation och framgångsrik kommunikation betyder ökad försäljning.

Kursen utvecklar din personliga säljstil och vässar ditt personliga varumärke. Kursen ger dig kunskap om hur du genomför en vinnande säljpresentation. Kursen lyfter din förmåga att kommunicera och sälja.

 

Ur kursinnehållet:

 
 • Försäljningsstrategier
 • Professionella presentationer
 • Vinn kunden - inte vinna över kunden
 • Att hantera invändningar
 • Skapa förtroende och trovärdighet
 • Gör orden någon skillnad
 •  
 • Lyft budskapet
 • Vässa budskapet
 • Kroppsspråket
 • Skapa kontakt
 • Vinnande kommunikationsstrategier

 •          Benar konsult

           Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

   

  Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade