Benar konsult

Sök

Retorik för lärare

MOTE

 

Bättre föräldramöten, bättre personalmöten!

Hur får du föräldrar att lyssna till dig? Hur genomför du ett föräldramöte på ett proffsigt och intressant sätt? Här är kursen som ger dig resultat!

 

Målgrupp

Personal inom förskola, skola och andra som har som uppgift att delta i och leda föräldramöten och personalmöten

 

Mål

Efter genomgången kurs kan du lättare få andra att lyssna när du talar. Du kan tala på ett föräldramöte/möte på ett proffsigt och personligt sätt. Du får större genomslag för ditt budskap utan att verka påstridig. Du vet hur man planerar och berättar om stora som små frågor.

 

Grundtanken är att du ska få största möjliga utbyte och inspiration till dina framtida egna möten. Vi arbetar med korta teoripass med tillämpningar, analyser och diskussioner. Vi utnyttjar olika metoder och inlärningsformer på ett genomtänkt sätt. Du får många tillfällen att träna praktiskt och få återkoppling från andra kursdeltagare och kursledare.

 

Ur innehållet

  • Skapa och behålla kontakt
  • Vad gör dig trovärdig
  • Förbereda mötet
  • Olika typer av möten, vilket är ditt syfte
  • Söka och finna argument och uppslag till det du ska tala om
  • Levandegör din presentation
  • Skapa gemensam uppmärksamhet
  • Att med hjälp av röst, tal och kropp bli mer övertygande
  • Skapa erbjudande mötesmiljö
  • Hur jag presenterar min skola, mina projekt, mina idéer på ett övertygande sätt

         Benar konsult

         Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade