Benar konsult

Sök

Avancerad presentationsteknik

  

Kursen ”Avancerad presentationsteknik" vänder sig till dig som har tidigare erfarenhet men vill utveckla din förmåga till professionella framträdanden.

 

Syfte och mål

Du får med individuell rådgivning, vägledning och goda råd en perfekt grund att stå på för att stärka din förmåga att tala inför andra med en ledig och vinnande presentationsteknik.

 

Pedagogik

All träning sker i ett positivt klimat med tydlig återkoppling och vägledning hur man förbättrar förmågan att tala så man övertygar.

 

Utbildningen består av korta teoripass med rikliga tillfällen till personlig återkoppling. Denna utbildning ger dig verktyg för att kunna framträda på ett professionellt sätt i alla presentationssituationer

 

Ur kursinnehållet

  • Stärk ditt framträdande - vidareutveckla din teknik
  • Ta fram en vinnande disposition
  • Nå fram genom att interagera med publiken
  • Att bryta ner och förenkla komplex information
  • Övertyga i presentationen - finns de rätta argumenten
  • Konsten att fånga publiken och bibehålla intresset
  • Professionellt användande av hjälmedel

         Benar konsult

         Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade