Benar konsult

Sök

Om Benar Konsult

img_8518.jpg  

Benar Konsult -
Utbildningsföretaget för professionella!

 

 

Företaget Benar Konsult arbetar sedan början av 1980-talet med föreläsningar och kurser i retorik, kommunikation och presentationsteknik. Vi har en bred kundkrets i såväl Sverige som våra nordiska grannländer, med uppdrags­tagare inom såväl det privata näringslivet som bland statliga och kommunala förvalt­ningar.

 

Benar Konsults populära kurser i retorik och presentationsteknik ger deltagarna strate­gier och verktyg för att kunna presentare, argumentera och kommunicera i olika situationer. Kursledarna förmedlar med stark närvaro, stor kunskap och mycket humor en utbildning av högsta klass. Deltagarna brukar själva lyfta fram alla de praktiska tips och knep utbildningarna präglas av, liksom den positiva stämning som omramar utbildningen och som bidrar till dess goda resultat. (Se gärna vidare citat från tidigare deltagare som presenteras i anslutning till de olika kurserna i menyerna ovan!)

 

 

Utbildningarna inriktas på att ge dig som deltagare, utifrån just dina egna behov, retoriska kunskaper och strategier för att lyckas nå fram med ditt budskap och stärker din förmåga att övertyga i olika situationer. Du lär dig hur du övertygar i de olika talarsituationer du medverkar i, och hur du kan hantera olika frågor och reaktioner på det du framför. Syftet med våra utbildningar är att du ska få största möjliga utbyte och inspiration till dina framtida egna tal och framföranden. Naturligtvis ingår arbetsmaterial och utförlig kursdokumentation.

 

Välkommen att läsa mer om våra utbildningar och vårt sätt att arbeta under menyerna ovan. Vi hoppas få komplettera informationen med ett samtal om hur vi bäst kan uppfylla de önskemål och behov som just ni kan ha. Kontakta oss för vidare information, referenser och utförliga kursbeskrivningar! Vi kan även arrangera och genomföra er företagsinterna utbildning på olika spännande orter i Europa.


          Benar konsult

          Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade