Benar konsult

Sök

Individuell retorikcoaching

Intern och extern kommunikation är en allt viktigare komponent för framgång och lönsamhet. För detta är retoriken ett effektivt verktyg.

 

Den här utbildningen är till för dig som har en viktig presentation framför dig och vill vässa ditt budskap. Du ska kanske presentera företagets kommande satsning, hålla välkomsttalet till personalen eller står inför en viktig intervju eller presentation. Du får personlig och individuell coachning och vi lär dig tillämpa retoriska metoder som gör att du kan få fram ditt budskap med kraft och göra minnesvärda formuleringar. Genom individuell träning så finner du rätt argument, till rätt målgrupp, på rätt sätt.

 

Mål

Du kommer att effektivt kunna förmedla ditt budskap och din organisations värderingar med en tydlig och öppen kommunikation. Coachning ges som individuell träning men också i den lilla gruppen för max tre personer.

 

Förberedelse

Träningsprogrammet läggs upp i samråd med dig. Vi utgår från din vilja och din motivation att arbeta med dig själv, så att du når ett bättre resultat i olika kommunikativa situationer, oavsett om du är van eller ovan talare. Du har inför träningen förberett en aktuell presentation eller framträdande som ligger till grund för träningen. Utifrån presentationen går vi igenom dina kommunikativa styrkor och visar på förbättringar. Vi hjälper dig att på ett övertygande sätt nå ut med ditt budskap och att skapa minnesvärda formuleringar.

 

Vi hjälper dig

  • Att lyfta fram ditt personliga varumärke
  • Att finna dina styrkor och svagheter
  • Att hantera olika situationer
  • Att skapa minnesvärda formuleringar
  • Att anpassa budskapet till målgruppen
  • Att använda rätt struktur och disposition för talet
  • Att bemästra improvisationens konst
  • Att kunna hantera svåra frågor

          Benar konsult

          Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade