Benar konsult

Sök

Grundkurs i presentationsteknik

 

 MOTE2

Att tala inför grupp - Presentations och framförandeteknik

Kursen ”Att tala inför grupp” vänder sig till dig som känner stor osäkerhet eller nervositet inför att tala inför en grupp.

 

Syfte och mål

 

Kursen ger dig grundläggande kunskaper och metoder för att lyckas nå ut
med ditt budskap. Du får med individuell rådgivning, vägledning och goda
råd en perfekt grund att stå på för att stärka din förmåga att tala inför
andra med en ledig och vinnande presentationsteknik.

 

Nytta

 

Utbildningen ger konkret kunskap och tips på hur man åstadkommer olika
typer av presentationer, anpassade till situationen. Under kursen tränar vi
på deltagarnas situationer i vardagen. All träning sker i ett positivt klimat
med tydlig återkoppling och vägledning hur man förbättrar förmågan att
tala så man övertygar.

 

Pedagogik

 

Utbildningen består av korta teoripass med rikliga tillfällen till personlig
återkoppling. Denna utbildning garanterar att du kommer att lyckas med
ditt nästa framförande!
 


           Benar konsult

           Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade