Benar konsult

Sök

Företagsintern utbildning i retorik

 

Många efterfrågar en skräddarsydd retorikutbildning utifrån företagets, myndighetens eller organisationens eget behov. Det kan kanske vara en del i en större utbildningssatsning av nyckelpersoner i ledning eller personalgruppen eller kanske en förberedelse inför nya utmaningar i organisationen eller dess omvärld. Vi är glada att kunna svara upp mot era önskemål!

 

Ni får en utbildning som genomförs utifrån era önskemål och där innehållet anpassas efter era erfarenheter och kunskaper. I varje utbildning ingår då ett särskilt anpassat arbetsmaterial och kursdokumentation.

 

Kontakta oss så sänder vi en attraktiv offert och ett förslag på utbildningsinnehåll utifrån just era behov! Vi arrangerar även företagsinterna utbildningar på olika platser i Europa kontakta oss för ett förslag.

 


         Benar konsult

         Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade