Benar konsult

Sök

Företagsintern utbildning i presentationsteknik

 

Många efterfrågar en skräddarsydd utbildning i presentationsteknik utifrån företagets, myndighetens eller organisationens eget behov. Kanske som en  förberedelse inför en kampanj, nya kundgrupper eller som ett led i det egna interna förbättringsarbetet. Vi är glada att kunna svara upp mot era önskemål!

 

Ni får en utbildning som genomförs utifrån era önskemål och där innehållet anpassas efter era erfarenheter och kunskaper. I varje utbildning ingår då ett särskilt anpassat arbetsmaterial och kursdokumentation. Vi arrangerar även företagsinterna utbildningar på olika platser i Europa kontakta oss för ett förslag.

Kontakta oss så sänder vi en attraktiv offert och ett förslag på utbildningsinnehåll utifrån just era behov!


          Benar konsult

          Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade