Benar konsult

Sök

Citat från tidigare deltagare i retorikutbildningar

 

- Mycket bra och engagerad lärare

  Jan Carlsson SPP Liv

 

- Mycket intressant, lärorikt och mycket man tar med sig längre fram.

 

- En kanondag som gick alldeles för fort, vilket tyder på bra föreläsare, innehåll och upplägg!

 

- Mycket trevlig kurs som på ett engagerat, professionellt sätt fick fram retorikens alla punkter. Mycket, mycket lärorik kurs!

 

- Otroligt kunnig kompetent erfaren och smidig.

  Pär Nordlander SJ AB

- Uppmutrande, avdramatiserande ochmed konkreta och användbara tips

  H.Linderholm ​Sandvik Tooling AB

 

- Kanonbra. Vilken lärare, mycket mycket intressantare än vad jag kunnat förvänta mig!

 

- Mycket kompetent och kunnig inom området mycket engagerande.

 Jan Oasen Volvohandelns utveckling AB


          Benar konsult

         Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade