Benar konsult

Sök

Boken Bli en bättre talare

 

Vår kursledare Berndt Sundsten har skrivit boken Bli en bättre talare - om att tala, övertyga och framträda (ICA Bokförlag, 2004).

 

Beställ den direkt från författaren genom att e-posta bokens namn, önskat antal samt leveransadress till info@benar.se! Kostnad 100 kr inkl moms + porto

 

bli en bättre talare 125 sek

126 sidor s/v

Varje gång man ställer sig upp för att tala så har man förväntningar på sig. Det kan gälla i yrkeslivet såväl som privat. Man kanske ska sälja något, beskriva eller förklara något, säja några ord på föreningsmötet eller firmafesten eller för att förmedla nya tankegångar och idéer. Hur får man då åhörarna att lyssna och bli övertygade?

Genom att utnyttja de mekanismer som styr hur vi tar till oss budskap kan vi träna oss till att bli en framgångsrik talare. Att ha kunskap om vad som gör att en presentation blir framgångsrik ger dig styrka som leder till önskat resultat. Det ger ditt tal tyngd och genomslag – utan att du behöver vara påstridig.

Vill du kunna entusiasmera dina åhörare? Vill du bli en uppskattad och avspänd talare? Boken ”Bli en bättre talare” ger dig hjälp att lyckas genomföra lediga och vinnande presentationer och tal i både små och större sammanhang. Boken är tänkt att främst ge praktiskt stöd, om vad man ska tänka på, hur man kan göra osv, men ger också en teoretisk bakgrund till vad som ger uppmärksamhet.

Boken ger tips om:
• hur du får andra att lyssna,
• hur du använder rösten, kroppsspråket och talet i presentationen,
• olika sätt att lära in och lära ut,
• manligt och kvinnligt sätt att lyssna och tala,
• hur du läser publiken och vet om de som lyssnar verkligen lyssnar,
• hur du planerar och genomför olika delar i en presentation,
• Varför du själv är din största tillgång som talare.


          Benar konsult

          Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 08-822120, 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade