Benar konsult

Sök

Beställ utbildning

 

Många efterfrågar en skräddarsydd utbildning utifrån just det egna behovet. Det kan vara frågan om en satsning på kompetensutveckling av personal,  inför nyanställningar av personal som behöver introduceras i arbetet (trainees etc.) eller kanske bara en önskan om att höja den egna kompetensen på området.

 

Ni får en utbildning som genomförs utifrån era önskemål och där innehållet anpassas efter era erfarenheter och kunskaper. I varje utbildning ingår då ett särskilt anpassat arbetsmaterial och kursdokumentation.

 

Kontakta oss så sänder vi en attraktiv offert och ett förslag på utbildningsinnehåll utifrån just era behov!

Vi arrangerar även företagsinterna utbildningar på olika platser i Europa kontakta oss för ett förslag.


          Benar konsult

          Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 08-822120, 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade