Benar konsult

Sök

Arbetsplatsens kommunikation

 

­- utbildning för arbetsgrupper

 

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till er som vill lära mer om hur kommunikationen fungerar och veta mer om hur man kan kommunicera på ett sätt som skapar bra relationer och ett bra samarbete.

 

Pedagogik

Utbildningen är upplagd som en föreläsning varvad med praktiska övningar.  Övningarna ger deltagarna en ökad förmåga att genom medveten kommunikation skapa goda relationer, bättre samverkan och mer samförstånd i gruppen.

 

Mål

Efter kursen har ni flera verktyg och modeller för att kunna utveckla er förmåga att kommunicera i det dagliga arbetet. Ni lär er att genom medveten kommunikation undvika konflikter och stärka den positiva kommunikationen. Ni lär er vara uppmärksamma på feedback på ett positivt sätt och därigenom se möjligheter.

 

Ur kursinnehållet

  • Kommunikationsmodeller
  • Pacing
  • Kroppsspråket
  • Karisma
  • Konsten att lyssna
  • Skapa och behålla kontakt
  • Samtala eller tala
  • Samtalsmodeller
  • Konsten att ge och ta feedback

 

 


  Benar konsult

   Gustav III:s Boulevard 19, 169 72 Solna -- Tel 08-822120, 070-4612274 -- e-post info@benar.se -- www.benar.se

 

 

Copyright © Benar konsult. Alla rättigheter reserverade